KOJA JE KORIST / ZA ŠTA SU DOBRE AGENCIJE ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA?

Ako netko želi da platim novac, logično je da ga ne volim i ne želim komunicirati s njim. Ovo je osnovni ljudski stav i vjerujte nam, naši bi operateri stvarno mogli reći puno o tome...

Agencija za naplatu potraživanja zarađuje za život osiguravajući vjerovnicima povrat sredstava koje su ljudi posudili. Obično je onih koji su posudili novac i nisu ga vratili znatno manje nego onih koji su ga uredno vratili. Broj varira, ovisno o proizvodu, negdje između 5% - 20%.

Agencije za naplatu ne pomažu samo vjerovnicima i skupini od 80% klijenata koji pravilno otplaćuju, već i preostaloj skupini od 20% klijenata koji ne vraćaju uredno svoj dug. Kako?

Što se tiče zajmodavca, tu je sve jasno. Vjerovnik je posudio sredstva i želi ih natrag. Ne želi se usredotočiti na naplatu dugova jer to nije njegov osnovni posao. Stoga se obraća agenciji za naplatu potraživanja. Po završetku procesa naplate potraživanja, vjerovnik prikupljena sredstva ulaže u razvoj vlastitog posla, npr. davanje novih kredita drugim klijentima.

Ali kako agencije za naplatu duga pomažu klijentima koji uredno vraćaju? Financijsko zdravlje banaka, kao i drugih nebankarskih institucija, vrlo je važno. Banke imaju samo određenu količinu novca koje mogu koristiti za davanje kredita. Ako imaju previše loših kredita, njihova sposobnost daljnjeg kreditiranja dovedena je u pitanje. Također, ako je ukupna situacija na financijskom tržištu loša, kamatne stope rastu, što je nepovoljno za sve klijente. Pravovremenom pomoći klijentima sa kašnjenjem u podmirivanju obveza, agencije za naplatu potraživanja pomažu u održavanju tržišne ravnoteže, pridonoseći na taj način stabilizaciji ili padu kamatnih stopa, a također doprinose osiguravanju dostatnih financijskih sredstava za kreditiranje.

Pa što je s trećom skupinom? Klijenti koji ne plaćaju? I ovdje agencije za prikupljanje imaju pozitivnu ulogu. Postupak naplate potraživanja ne košta dužnika ništa dodatno, za razliku od sudskog postupka. Vjerovnik bi svog klijenta, koji ne otplati potraživanje na vrijeme, mogao sudski utužiti i njegov bi se dug povećao. Međutim, vjerovnik radije ulaže u postupak naplate potraživanja, u kojem agencije za naplatu pokušavaju pronaći i kontaktirati dužnika - svim mogućim sredstvima komunikacije i pokušati mu pomoći da pronađe način da plati svoj dug.