Politika privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

OPĆA NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Trgovačko društvo McGrath & Arthur d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim putem izjavljuje kako se pri obradi osobnih podataka pridržava sljedećih načela:

U cilju sprečavanja kršenja temeljnih prava ispitanika Društvo prilikom obrade osobnih podataka iste obrađuje u skladu sa načelom zakonitosti, a kako je propisano Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679(u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka). Shodno tome, Društvo osobne podatke obrađuje ispunjenjem najmanje jedne od  pretpostavki propisanih čl.6. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, i to kad je:

- ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

- obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

- obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Svi osobni podaci prikupljaju se samo u posebno određenu svrhu. Društvo uvijek izričito navodi svrhu prikupljanja osobnih podataka te ne obrađuje osobne podatke na način koji nije u skladu sa utvrđenom svrhom obrade osobnih podataka.

Društvo će obavijestiti ispitanika o svrsi obrade osobnih podataka prije njihove obrade.

Društvo obrađuje osobne podatke na način da vodi  računa o razmjernosti potrebe obrade osobnih podataka sa svrhom za koju se osobni podaci obrađuju.

Društvo provodi analizu kako bi utvrdilo u kojoj su mjeri obrađeni podaci potrebni za ostvarenje svrhe u koju se osobni podaci obrađuju. Ukoliko Društvo utvrdi da su osobni podaci obrađivani u većoj mjeri nego što je potrebno, Društvo će takvu obradu ograničiti.

Društvo obrađuje osobne podatke vodeći računa o točnosti osobnih podataka te u tu svrhu prema potrebi ažurira osobne podatke. Društvo će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da osobni podaci koji su netočni budu ispravljeni bez nepotrebnog odgađanja, a sve u skladu sa utvrđenom svrhom obrade osobnih podataka.

Kako bi se osigurala provedba načela točnosti osobnih podataka, tekst privole ispitanik na obradu osobnih podataka ima sadržavati sljedeći tekst:

'' Ispitanik je dužan pružiti istinite i ažurirane osobne podatke. U slučaju promjene osobnih podataka, ispitanik je dužan bez odgode o tome obavijestiti operatera. ''

Društvo pohranjuje osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje svrhe za koju se osobni podaci obrađuju.

Društvo obrađuje osobne podatke na način koji ispitanicima jamči odgovarajuću sigurnost zaštite osobnih podataka, a osobito zaštitu od neovlaštene obrade osobnih podataka, nezakonite obrade osobnih podataka, slučajnog gubitka osobnih podataka, brisanja osobnih podataka i oštećenja osobnih podataka.

Društvo je odgovorno za poštivanje osnovnih načela obrade osobnih podataka. Društvo je dužno na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka kao nadležnog nadzornog tijela, dokazati usklađenost s načelima obrade osobnih podataka.

 

O OBRADI POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Posebnom kategorijom osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka smatraju se oni osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska uvjerenja, filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, zdravstvena podatke ili podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji ispitanika.

Sukladno čl.9.st.2. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Društvo može obrađivati posebne kategorije osobnih podataka samo uz izričitu suglasnost ispitanika za obradu svake od navedenih posebnih kategorija osobnih podataka ili iz drugih razloga propisanih čl.9.st.2. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Društvo će prilikom obrade posebnih kategorija osobnih podataka voditi evidenciju o aktivnostima obrade.

Društvo neće prenositi osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

Temeljem čl.45. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kada Komisija odluči da treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite. Takav prijenos ne zahtijeva posebno odobrenje.

O prijenosu osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji više na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka: https://azop.hr/transferi-osobnih-podataka-u-trece-zemlje/.

 

Podaci o operateru, odgovornoj osobi, posrednici, korisnici

 

Operater:

McGrath & Arthur društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Zagreb, Zaharova 9, OIB 60210520381; kontakt:

 

Odgovorna osoba:

Branislav Juráš, generalni direktor

Kontakt: +421 2 5464 1851,  gdpr@mcga.sk

 

Mogući posrednici osobnih podataka:

MCGA legal s. r. o. , Partizánska 2, 811 03 Bratislava, ID: 35 962 836,

MCGA accounting,s. r. o. , Partizánska 2, 811 03 Bratislava, ID: 36 662 283,

SMART accounting,s. r. o. , Landauova 22, 841 01 Bratislava, ID: 47 317 761,

Mcpower.sk,s. r. o. , Partizánska 14, 811 03 Bratislava, ID: 35 840 421,

AVE Soft s. r. o. , Dostálova 882/63, Heřmanice , 713 00 Ostrava, Češka, ID: 25 378 392,

AVE Soft Solutions s. r. o. , Dostálova 882/63, Heřmanice , 713 00 Ostrava, Češka, ID: 01 808 061,

GRANDCOM,S. r. o. , Odborárska 1372/7, Nové Mesto nad Váhom 915 01, ID: 46 972 048,

Edmund  Krištof,  Tomášikova  12573/50E, Bratislava-Nové Mesto 831 04, ID: 41 973 895,

Fitek s. r. o. , Nová Rožňavská 136, Bratislava 831 04, ID: 46 950 095,

Odvjetnički ured Tomáš Petko s . r. o. , Drotárska cesta 7, Bratislava 811 02, ID: 50 218 107,

Cromwell a. s. , Lamačská 22, Bratislava 841 03, ID: 31 353 746

 

Potencijalni korisnici osobnih podataka:

MCGA legal s. r. o. , Partizánska 2, 811 03 Bratislava, ID: 35 962 836,

MCGA accounting,s. r. o. , Partizánska 2, 811 03 Bratislava, ID: 36 662 283,

SMART accounting,s. r. o. , Landauova 22, 841 01 Bratislava, ID: 47 317 761,

Mcpower.sk,s. r. o. , Partizánska 14, 811 03 Bratislava, ID: 35 840 421,

AVE Soft s. r. o. , Dostálova 882/63, Heřmanice , 713 00 Ostrava, Češka, ID: 25 378 392,

AVE Soft Solutions s. r. o. , Dostálova 882/63, Heřmanice , 713 00 Ostrava, Češka, ID: 01 808 061,

GRANDCOM,S. r. o. , Odborárska 1372/7, Nové Mesto nad Váhom 915 01, ID: 46 972 048,

Edmund  Krištof,  Tomášikova  12573/50E, Bratislava-Nové Mesto 831 04, ID: 41 973 895,

Fitek s. r. o. , Nová Rožňavská 136, Bratislava 831 04, ID: 46 950 095,

Odvjetnički ured Tomáš Petkos . r. o. , Drotárska cesta 7, Bratislava 811 02, ID: 50 218 107,

Cromwell a. s. , Lamačská 22, Bratislava 841 03, ID: 31 353 746  .

 

SVRHA OBRAĐENIH OSOBNIH PODATAKA:

Naše Društvo  obrađuje osobne podatke u različitim stupnjevima ovisno o vrsti dotične osobe.

  • Osobni podaci klijenta
  • Osobni podaci  dužnika, drugih ugovornih strana, ugovornih partnera klijenata
  • Osobni podaci zaposlenika i kandidata za radno mjesto
  • Osobni podaci članova obitelji zaposlenika
  • Osobni podaci osoba koje je sustav kamera zabilježio na radnom mjestu i u prostorijama Društva
  • Osobni podaci pošiljatelja pošte
  • Osobni podaci ugovornih partnera Društva
  • Osobni podaci od osoba koje nisu ispitanici

 

Kada Društvo prikupi osobne podatke o ispitaniku od druge osobe, Društvo će putem web stranice Društva pružiti informacije o pravima i obvezama ispitanika, vremenu obrade osobnih podataka, operateru, posrednicima, odgovornim osoba i potencijalnim korisnicima osobnih podataka.

U slučaju pribavljanja osobnih podataka o ispitaniku od druge osobe, Društvo će ispitanika  obavijestiti izravno pisanim putem ili u snimanom telefonskom razgovoru o svrsi, pravnoj osnovi za obradu osobnih podataka, kategoriji osobnih podataka, izvoru iz kojeg dolaze osobni podaci ili informacije o tome dolaze li iz javno dostupnih izvora.

Gore navedeno se ne primjenjuje u slučaju kad je stjecanje ili pružanje takvih informacija predviđeno posebnim propisom.