ŠTITIMO OKOLIŠ

Zaštita okoliša danas je jedno od najaktualnijih pitanja u bilo kojem civiliziranom društvu. I premda to još uvijek nije naravno za svakoga, pokušavamo slijediti primjer. Ako svatko od nas danas doprinese barem malo, zahvalit će nam sve buduće generacije.

Na primjer, jeste li znali da se sortirani papir može reciklirati do sedam puta, a pomoću jedne tone može se spasiti do 17 stabala? Stoga u našim objektima koristimo isključivo reciklirani papir. Njegova proizvodnja opterećuje zrak zagađivačima 75% manje i vodu 35% manje od proizvodnje klasičnog uredskog papira.

Recikliranjem elektroničkog otpada (posebno baterija, prijenosnih računala i mobitela) i praznih uložaka za toner pridonosimo smanjenju proizvodnje smoga, CO2 i drugih onečišćujućih tvari u okoliš koje nastaju izgaranjem tih materijala. Također smo uspjeli tijekom jedne godine smanjiti potrošnju plastike (posebno u obliku PET boca) za gotovo 52 kg.

Certificirani smo kao „Odgovorna organizacija“ u okviru međunarodnog projekta „Odgovorno društvo“ za promicanje aktivnog i svjesnog pristupa sortiranju otpada i zaštiti okoliša.